top of page
Leden: contributie 

De contributie van dit jaar kan weer betaald worden. Vind hieronder meer informatie.                                                                                                                                                                                    

Leden t/m 20 jaar betalen € 26,00.                                                   Word je dit jaar 21 jaar, dan betaal je het seniorentarief van € 48,00.

Donateurs betalen (minimaal) € 26,00. 

Leden kunnen hun contributie vanaf 1 januari overmaken op:

IBAN-nummer NL73 INGB 0001 2038 34

t.n.v. COVS groep Nijmegen e.o. te Lent

o.v.v. contributie. 

 

Het bedrag dient in januari te worden betaald en daar vertrouwen wij dan ook op.           

                                                                                                  Donateurs: Ook hen vragen wij weer ons financieel te steunen. De bijdrage kan op bovenstaand rekeningnummer worden overgemaakt, waarvoor onze dank. 

Een vriendelijk verzoek van de penningmeester de contributie te betalen vanaf 5 januari. Reden is dat hij deze ontvangsten dan in hetzelfde boekjaar kan boeken en geen overloop heeft.

bottom of page